Igangværende projekter i lokalrådet

Lokalrådet starter med et meget stort projekt .- områdefornyelse for Brædstrup - der strækker sig over 4-5 år med et budget på ca. 18 mill.

Læs artikel fra Brædstrup Avis

Det vil i det første lange stykke tid være Lokalrådets hovedopgave at samarbejde med Horsens kommune og byens borgere om udvikling af et program for områdefornyelsen. Det blev færdiggjort i starten af 2018 og godkendt af byrådet. Programmet er nu sendt til endelig godkendelse i Trafik, Bolig og Byggestyrelsen i april 2018.

Herefter kan arbejdet med de konkrete projekter igangsættes.

Borgerne er velkomne til at komme med andre ønsker.

Bysekretariatet drives af Lokalrådet med kontor på Brædstrup Bibliotek første torsdag i hver måned kl. 16-18. Her kan borgerne henvende sig til Lokalrådets Forretningsudvalg og få sparring til projektudvikling og fremkomme med ønsker.