Bestyrelsen Brædstrup Lokalråd

Dokumenter fra ordinær generalforsamling for Brædstrup Lokalråd

 

Læs Beretning fra ordinær generalforsamling i Brædstrup Lokalråd d. 17. april

Læs her Referat fra ordinær generalforsamling i Bærdstrup Lokalråd d. 17. april 2108.

Læs Årsrapport - regnskab - for Brædstrup Lokalråd - fremlagt på generalforsamlingen d. 17. april 2018.

Læs budget for 2018

Oversigt over bestyrelsen vil fremkomme senere.

 

Læs Indkaldelsen her

Bestyrelsen for Brædstrup Lokalråd valgt på Stiftende generalforsamling d. 6. juni 2017

Der er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen.

Ole Dahl Kristensen er udtrådt til fordel for sin indtræden i Horsens Byråd.

Mikkel Pedersen, der var 1. suppleant er nu almindelig bestyrelsesmedlem.

Forretningsudvalget for Lokalrådet er fremover: Preben Norup formand, Olav Holst Hansen og Søren Munk.

 

Klik her for at se liste over bestyrelsesmedlemmer

Lokalraadet 1

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pernille Stobberup   Ketil Rokkjær          Brian Krogh          Ole Dahl Kristensen   Olav Holst   Søren Munk       Preben Norup